Mazmotošosejas trešais posms 2017.07.01 Biķernieku kartingu trase

2017-06-29 17:04 Published by Leave your thoughts

Jau pirmajā jūlijā, Biķernieku kartingu trasē notiks Mazmotošosejas 2017. gada 3. posms.
Piedalīties var ar mopēdiem, scooteriem, retro motocikliem, ielas motocikliem un sporta motocikliem. Katram atradīsies sava klase.

Dienas kārtība:
08:00 09:50 Reģistrācija & tehniskā kontrole /
Registration & technical control Apļi /Laps
10:00 10:15 ZM Rūķīši + Juniori Training
10:15 10:30 ZM 1A + 2A Training
10:30 10:45 ZM 50 Sport Training
10:45 11:00 SCOOTERS Standart 50 Training
11:00 11:15 SCOOTERS Sport 70 + Open Training
11:15 11:30 RETRO 350 + 500 + Classic Training
11:30 11:45 Street + Supersport Training
12:00 12:15 Dalībnieku sapulce / Racers meeting
12:15 12:30 ZM Rūķīši + Juniori 1st race 7
12:30 12:50 ZM 1A (ST45) + 2A (ST50) 1st race 10
13:00 13:20 ZM Sport 1st race 10
13:30 13:50 SCOOTERS Standart 50 1st race 10
14:00 14:20 SCOOTERS Sport 70 + Racing 70 1st race 1+10
14:30 14:50 RETRO 350 + 500 + Classic 1st race 1+10
15:00 15:20 Street + Supersport 1st race 1+10
15:30 15:45 ZM Rūķīši + Juniori 2nd race 7
15:45 16:05 ZM 1A (ST45) + 2A (ST50) 2nd race 10
16:15 16:35 ZM Sport 2nd race 10
16:45 17:05 SCOOTERS Standart 50 2nd race 10
17:15 17:35 SCOOTERS Sport 70 + Open 2nd race 1+10
17:45 18:05 RETRO 350 + 500 + Classic 2nd race 1+10
18:15 18:35 Street + Supersport 2nd race 1+10
19:00 Apbalvošana / Awards

Trases konfigurācija / Track confguration:

Organizators patur tiesības izmainīt braucienu secību un apļu skaitu /
The organizer reserves the right to change the number of laps and the race order.

Uzmanību!
Aizliegts novietot jebkādu sporta tehniku uz seguma, kas nav noklāts ar paklāju, PVC
materiālu vai citu segumu, kas aizsargā segumu no naftas vai jebkādiem ķīmiskiem produktiem.

Attention!
Do not place any sports technics to the surface, which is not covered with carpet, PVC material or other cover that protects the surface of any oil or chemical products.

 

Dalības maksa Sport un Street motociklu klasēm ir 30 eiro.
Braucējiem nepieciešama LAMSF licence, ja licences nav, tad vienreizējā licence maksā 15 eiro.

Categorised in:

This post was written by MIGs

Leave a Reply