2017

2017. sezonā ir četri SSC posmi:

 1. 2017. gada 1. maijā, sporta kompleksā 333;
 2. 2017. gada 17. jūnijā sporta kompleksā 333
 3. 2017. gada 29. jūlijā, sporta kompleksā 333
 4. 2017. gada 2. septembrī, sporta kompleksā 333.

 

“SSC” tiek organizētas šādās dalības disciplīnas:

 • Izklaides braucienā piedalās dalībnieki ar ielas motocikliem bez svara, jaudas un dzinēja tilpuma ierobežojumiem (motociklam ir jābūt reģistrētam un jāatbilst klases tehniskajiem noteikumiem).
 • Dāmu braucienā piedalās dalībnieki ar ielas motocikliem bez svara, jaudas un dzinēja tilpuma ierobežojumiem.
 • Super Sport disciplīnā piedalās dalībnieki ar trasei sagatavotiem vai ielas motocikliem (izņemot supermoto un krosa tipa motocikliem) bez svara, jaudas un dzinēja tilpuma ierobežojumiem (motociklam nav obligāti jābūt reģistrētam, bet jāatbilst klases tehniskajiem noteikumiem).
 • Super Sport Street piedalās dalībnieki ar ielas motocikliem (izņemot supermoto un krosa tipa motocikliem) bez svara, jaudas un dzinēja tilpuma ierobežojumiem (motociklam ir jābūt reģistrētam un jāatbilst klases tehniskajiem noteikumiem).
 • Čoperu sacensībās piedalās motocikli, kuri atbilst vispārpieņemtam veidolam par čopera tipa motociklu (motociklam ir jābūt reģistrētam un jātbilst klases tehniskajiem noteikumiem).
 • Dual Street piedalās dalībnieki ar motocikliem (izņemot supermoto, krosa, enduro un soft-supermoto un soft-enduro tipa motocikliem) bez svara, jaudas un dzinēja tilpuma ierobežojumiem (motocikls var nebūt reģistrēts, tam var būt veiktas pārbūves. Motociklam jāatbilst klases tehniskajiem noteikumiem).

 

Streetfighters.lv sadarbībā ar MazMoto šogad 3 SSC posmu ietvaros organizē arī Zelta Mopēda, Skūteru un Retro sacensības. Savukārt MazMoto 4 posmos organizē SuperSport un SuperSport Street klases sacensības savos posmos.

MazMoto ietvaros tiek organizētas šādas disciplīnas:

 • Retro 350 piedalās dalībnieki no 16 gadu vecuma ar 2 taktu ielas motocikliem ar darba tilpumu līdz 350 ccm. Atļauti bijušās PSRS un bijušo socvalstu (Čehoslovākijas, Ungārijas un Vācijas demokrātiskās republikas) ielas motocikli ar gaisa dzeses, divtaktu dzinējiem.
 • Retro 500piedalās dalībnieki no 16 gadu vecuma ar divtaktu (ar karburatoru) līdz 250 ccm vai četrtaktu (ne vairāk par 2 cilindri, ar karburatoru) līdz 500 ccm ielas motocikli, ne jaunāki par 2003 g.
 • Classic – atļauti bijušajā PSRS ražotie divtaktu, motošosejas sacīkšu motocikli līdz 350ccm
 • Open Racing – piedalās dalībnieki no 14 gadu vecuma ar 2 taktu vai 4 taktu skūteriem bez kubatūras ierobežojuma (dalībnieki ar iepriekšēju pieredzi 50 Standart vai 70 Sport klasēs). atļauta visa veida pārbūve un modifikācijas, kas nav pretrunā ar tehniskajiem noteikumiem.
 • 70 Sport – piedalās dalībnieki no 14 gadu vecuma ar 2 taktu skūteriem līdz 70ccm, 4 taktu no 101ccm līdz 125ccm ( sk. Tehn. Noteikumos*)
 • 50 Standart – piedalās dalībnieki no 7 gadu vecuma (līdz 12 gadu vecumam obligāta vecāku vai to pilnvarotas personas klātbūtne trasē) ar 2 taktu skūteriem līdz 50 ccm, 4 taktu līdz 100 ccm , ( sk. Tehn. Noteikumos*).
 • 1A 45 Standart – piedalās dalībnieki no 7 gadu vecuma (līdz 12 gadu vecumam obligāta vecāku vai to pilnvarotas personas klātbūtne trasē) ar standarta vienātruma mopēdiem ar tilpumu līdz 45ccm.
 • 2A 50 Standart – piedalās dalībnieki no 7 gadu vecuma (līdz 12 gadu vecumam obligāta vecāku vai to pilnvarotas personas klātbūtne trasē) ar standarta divu ātrumu mopēdiem ar tilpumu līdz 50ccm.
 • Juniori – piedalās dalībnieki no 8-12 gadu vecumam (līdz 12 gadu vecumam obligāta vecāku vai to pilnvarotas personas klātbūtne trasē) ar ar mopēdiem (mini moto, pocket bike) ar tilpumu līdz 50ccm.
 • Rūķīši – piedalās dalībnieki no 4-7 gadu vecumam (obligāta vecāku vai to pilnvarotas personas klātbūtne trasē) ar ar mopēdiem (mini moto, pocket bike) ar tilpumu līdz 50ccm.
 • 50 Sport – piedalās dalībnieki no 7 gadu vecuma (līdz 12 gadu vecumam obligāta vecāku vai to pilnvarotas personas klātbūtne trasē) ar sacīkšu mopēdiem ar tilpumu 45-50ccm.

Retro 350 un Retro 500 klases brauc kopā vienā braucienā.

Open Racing un 70 Sport klases brauc kopā vienā braucienā.

A45 Standart un 2A50 Standart klases brauc kopā vienā braucienā.

Junioru un Rūķīšu klases brauc kopā vienā braucienā.

Sportista vecums tiek skaitīts no viņa dzimšanas dienas.

*Katras disciplīnas tehniskos noteikumus skatīt http://www.mazmoto.lv/dokumenti/

 

2017. sezonas 4. posma nolikums:

 

 

2017 MazMoto nolikums:

 

 

Streetfihgters.lv nolikums ir balstīts uz līdzīgiem vadmotīviem kā FIM nolikums. Streetfighetrs.lv nolikums ir pielāgots lai atbilsti amatieru sacensību vajadzībām. Domstarpību vai neskaidrību gadījumā, vai gadījumā ja kāda lieta nav aprakstīta Streetfighters.lv nolikumā, tad atsaucamies uz FIM nolikumu (galā vārds aiz galvenā tiesneša).

 

 

 

 

 

Dienas kārtība SSC 4. posmam.

Reģistrēšanās sākas 7:00

Disciplīna No Līdz
Reģistrācija Zelta Mopēds klasēm 07:00 08:00
Reģistrācija Skūteru klasēm 08:00 08:45
Reģistrācija Retro klasēm 08:00 08:45
Zelta Mopēds Juniori & Rūķīši – kvalifikācija 09:00 09:15
Zelta mopēds 1A 45 Standart, 2A 50 Standart – kvalifikācija 09:15 09:30
Zelta Mopēds 50 Sport – kvalifikācija 09:30 09:45
Skūteri 50 Standart – kvalifikācija 09:45 10:00
Skūteri 70 Sport, Open Racing – kvalifikācija 10:00 10:15
Retro moto – kvalifikācija 10:15 10:30
Zelta Mopēds Juniori & Rūķīši – 1.brauciens 10:30 10:45
Zelta mopēds 1A 45 Standart, 2A 50 Standart – 1.brauciens 10:45 11:05
Zelta Mopēds 50 Sport – 1.brauciens 11:05 11:25
Skūteri 50 Standart – 1.brauciens 11:25 11:45
Skūteri 70 Sport, Open Racing – 1.brauciens 11:45 12:05
Retro moto – 1.brauciens 12:05 12:25
Super Sprort Street – kvalifikācija 12:25 12:50
Super Sport – kvalifikācija 12:50 13:15
Dāmas & Čoperi 13:15 13:35
Super Sprort Street – 1.brauciens 13:35 13:55
Super Sport – 1.brauciens 13:55 14:15
Izklaides Brauciens 14:15 14:35
Tehniskā Pauze 14:35 14:50
Super Sprort Street – 2. brauciens 14:50 15:10
Super Sport – 2.brauciens 15:10 15:30
Zelta Mopēds Juniori & Rūķīši – 2. brauciens 15:30 15:45
Zelta mopēds 1A 45 Standart, 2A 50 Standart – 2. brauciens 15:45 16:05
Zelta Mopēds 50 Sport – 2. brauciens 16:05 16:25
Skūteri 50 Standart – 2. brauciens 16:25 16:45
Skūteri 70 Sport, Open Racing – 2. brauciens 16:45 17:05
Retro – 2. brauciens 17:05 17:25
Visu klašu apbalvošana 17:40

 

Trases konfigurācija:

 

 

 

Tehniskās kontroles veikšanas laiki

Klase laiks no. Laiks līdz.
Zelta Mopēds Juniori & Rūķīši 7:00 7:40
Zelta mopēds 1A 45 Standart, 2A 50 Standart 7:40 8:20
Zelta Mopēds 50 Sport 8:20 9:00
Skūteri 50 Standart 9:00 9:15
Skūteri 70 Sport, Skūteri Open Racing 9:15 9:30
Retro 9:30 9:45
Super Sport Street 9:45 11:55
Super Sport 9:45 12:20
Dāmas & Čoperi 10:30 12:45
Izklaides Brauciens 10:30 13:45
Transponderu 1. nomaiņas beigu pārbaudes 12.15 12:25
Transponderu 2. nomaiņas beigu pārbaudes, pauze distances tiesnešiem. 14:35 14:50
Apbalvošana 17:40 18:20

Piezīmes:

 • Reģistrācija tiks veikta tādā kārtībā, kādā klases brauks kvalifikāciju.
 • Braucējam jābūt reģistrētām un izgājušām tehnisko kontroli 30 minūtes pirms attiecīgās klases kvalifikācijas sākuma.
 • Ja reģistrācija un tehniskā kontrole norit ātrāk, kā plānots, un pie tās nav rindas, var doties reģistrēties un uz tehnisko kontroli arī ātrāk, taču nemaisot klasēm kas ir pirms jums.
 • Braucējam vēlākais 10 minūtes pirms izbraukšanas trasē jāatrodas starta koridorā pilnībā sagatavotam sacensībām un pilnā ekipējumā. Ķiveri atļauts uzvilkt arī neilgi pirms došanās trasē, neaizkavējot izbraukšanu.
 • Transponderi tiks mainīti divas reizes.
  • Transponderi tiks ņemti nost Zelta Mopēda, Skūteru un Reto klasēm, kad tās brauks nost no trases pēc pirmā brauciena.
  • Šie transponderi tiks uzstādīti Super Sport, Super Sport Street, Dāmu Klasei, Čoperu Klasei un Izklaides Brauciena klasēm.
  • Super Sport un Super Sport klasēm transponderi tiks noņemti nost, kad dalībnieki brauks nost no trases pēc 2. brauciena. Izklaides brauciena, Dāmu brauciena un Čoperu klasēm transponderi tiks noņemti pēc pirmā (vienīgā) brauciena, kad dalībnieki brauks nost no trases.
  • Pēc tam, šie transponderi tiks uzstādīti tiem pašiem braucējiem, kam tie tika noņemti. Transponderi tiks uzstādīti/atdoti laicīgi, tiklīdz tie tiks noņemti no iepriekšējās klases motocikla. Transponderi vēlreiz tiks pārbaudīti starta koridorā.
  • Iespējami izņēmumi transponderu nost ņemšanā-uzstādīšanā, ja brauc vairākās klasēs vienlaicīgi.

 

 

 

Apdrošināšana:

Apdrošināšana iegādājama tikai un vienīgi pie minētā brokera. Streetfighters.lv to nepārdod uz vietas sacensību dienā !

Piedāvājumā ir nelaimes gadījumu apdrošināšana motosportistiem, kas darbojas arī gadījumos, ja traumas tiek gūtas trasē.
Tiek piedāvāti divi varianti – Apdrošināšana darbojas tikai Latvijā, vai arī visā pasaulē.

Piedāvājumā ir iekļauta arī pirmās neatliekamās palīdzības izmaksu nosegšana ar diviem variantiem;
1. Medicīniskie izdevumi ir nelaimes gadījuma dēļ viena apdrošināšanas gada laikā, no nelaimes gadījuma dienas
radušies izdevumi par ambulatori vai stacionāri sniegto pirmo neatliekamo palīdzību.
2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi – izdevumi (medicīniskais transports, pirmā vizīte ambulatorā
ārstniecības iestādē, ārsta izrakstītie pretsāpju medikamenti un pārsienamie līdzekļi), kas nepieciešami nelaimes
gadījuma rezultātā. Apdrošinājuma summa vienai personai par gadījumu nepārsniedzot 200 EUR.
Netiek apmaksāta uzturēšanās stacionārā.

Papildus, piedāvājumā ir arī Ceļojumu apdrošināšanas kuru piedāvājumu var aplūkot pievienotajā failā.

Papildus jautājumos, lūdzu vērsties pie AMBER BROKER BALTIC brokeres Mudītes Rēpeles –
E-pasts:mudite@amberbroker.lv
Tel: 371 29462630

Anketas: