Karogi sacensībās un to nozīme

2017-08-30 00:15 Published by Leave your thoughts

Sacensībās ikviens ir redzējis trasē tiesnešus kuri ik pa mirklim māj ar kādas krāsas karogiem. Ne vienmēr skatītāji zina, ko kurš karogs nozīmē, tāpēc, lai Super Sport Championship pēdējais posms norisinātos bez liekiem starpgadījumiem, gan dalībnieku, gan skatītāju ievērībai, mazliet aprakstīsim katra karoga nozīmi mūsu sacensībās!

Tātad – kāpēc trasē tiek izmantoti karogi un ko tie nozīmē:

Karogi, un reizēm arī brīdinājuma gaismas, tiek izmantoti, lai informētu un brīdinātu braucējus, nodrošinot tos ar svarīgu informāciju sacensību laikā. Karogus rāda trases tiesneši, dažādos trases posmos un ir ļoti svarīgi, lai braucējs atpazītu katra karoga sniegto informāciju. Ja braucējs karogu ignorē, tam var tik uzlikts sods, kas atkarīgs no pārkāpuma smaguma, sākot no brīdinājuma līdz pat laika sodam un diskvalifikācijai.

Ko tad katrs no karogiem nozīmē:


Zaļš karogs. Apzīmē, ka trase ir brīva. Trases galvenais tiesnesis, izmantojot vienu vai divus zaļus karogus, dod braucienam startu. Trases tiesneši to var māt katra treniņa pirmā apļa laikā, iepazīšanās apļa laikā, kā arī pirmā iesildīšanās apļa laikā. Vel zaļais karogs atceļ iepriekšējos brīdinājuma karogus. Ja šo karogu rāda boksos pie iebrauktuves uz trasi, tas nozīmē, ka trase ir brīva un uz tās var doties sportisti.


Sarkans karogs. Sacensības ir pārtrauktas, līdz turpmākajiem paziņojumiem. Karogs jārāda katram trases tiesnesim un sportistiem drošā braukšanas ātrumā jānobrauc no trases vietā tam paredzētā vietā.
Galvenais tiesnesis pirms iesildīšanās apļa rāda nekustīgu sarkano karogu uz starta/finiša līnijas, norādot braucējiem, ka tālāk braukt nedrīkst. Ar sarkano karogu galvenais tiesnesis arī norāda par iesildīšanās/iepazīšanās apļa beigām uz starta/finiša līnijas rādot nekustīgu sarkano karogu. Sportistiem jānostājas savās starta pozīcijās, kādas tiem tika ierādītas pirms iesildīšanās apļiem.


Zils karogs. Šo karogu distances tiesnesis rāda dalībniekam, kuru tūlīt apdzīs braucējs, kurš ir veicis par 1 distances apli vairāk, kas nozīmē, ka lēnākajam braucējam, ātrākais ir jālaiž garām saglabājot savu trajektoriju, bet samazinot braukšanas ātrumu, lai ātrākie braucēji to apbrauktu. Sacensību brauciena laikā, braucējs, kurš tiek apsteigts par apli, atļauj sevi apsteigt pirmajā iespējamajā vietā.
Tāpat šis karogs tiek radīts, ja kāds no braucējiem atstāj boksus, bet pa trasi tuvojas braucēju plūsma.


Dzeltens karogs. Brīdinājums par briesmām kādā trases sektorā. Karogu rāda trases tiesnesis. Braucējam jāsamazina braukšanas ātrums un jābūt gatavam jebkurā brīdī apstāties. Dzeltenā karoga sektorā apdzīšana ir aizliegta līdz bīstamības beigām. Ja ir notikusi apdzīšana un braucējs ir sapratis savu kļūdu, viņš paceļ roku un atļauj sevi apsteigt braucējiem, kurus viņš bija apsteidzis.


Dzeltens ar sarkanām strīpām. Jāuzmanās, jo trase karoga darbības zonā ir slidena. Tā var būt eļļa, ūdens, smiltis utt.


Rūtains karogs (balts ar melnu). Brauciena finišs. Tiek māts uz finiša līnijas, lai norādītu par sacensību/treniņa/kvalifikācijas brauciena beigām. Pēc šī karoga braucējs veic maksimums vēl vienu aplī un dodas uz boksiem. Ja sportists turpina braukt trasē, viņš var tik sodīts ar diskvalifikāciju.


Melns karogs ar oranžu disku. – Šāds karogs tiek rādīts kopā ar braucēja numuru, uz kuru tas attiecās. (tiek rādīts tikai starta/finiša posmā). Šis karogs informē braucēju, ka viņa motociklam ir tehniskas problēmas, kuras var kaitēt pašam vai citiem braucējiem. Braucējam nekavējoties jāapstājas pirmajā drošajā vietā, vai drošā braukšanas ātrumā jānobrauc no trases vietā, kur tas ir paredzēts.


Pa pusei melns, pa pusei balts karogs. Brīdinājuma karogs, kuram var sekot melnais karogs. Tiek rādīts kopā ar zīmi, uz kuras ir uzdrukāts tā braucēja numurs, uz kuru tas attiecas.


Melns karogs. Tiek uzrādīts kopā ar braucēja numuru, uz kuru tas attiecas. Šādu karogu lieto sacensību galvenais tiesnesis, lai norādītu braucējam, ka viņš tiek izslēgts no sacensībām. Braucējam drošā braukšanas ātrumā jānobrauc no trases vietā, kur tas ir paredzēts, bez iespējas atgriezties konkrētā braucienā.
Šāda karoga un numura kombinācija var tikt izmantota arī citu iemeslu pēc (piem., lai pārbaudītu vai nomainītu transponderu kvalifikācijas brauciena laikā).


Balts karogs. Norāda, ka trasē ir ātrās palīdzības auto vai citi transportlīdzekļi, kuri pārvietojas lēni. Braucējam jāsaprot, ka viņš drīz panāks šo transporta līdzekli. Citu sportistu aizliegts apdzīt baltā karoga zonā. Kad lēni braucošais transporta līdzeklis ir apstājies, baltais karogs tiek nomainīts uz dzelteno.

Balts ar sarkanu krustu pa vidu. Medicīnas karogs, kas norāda uz medicīniskās palīdzības auto klātesamību trasē.

Tiekamies jau 2.septembrī Sporta kompleksā 333!

Categorised in:

This post was written by Māšele

Leave a Reply