30.11.2009. Motopikets

2009-11-30 06:37 Published by Leave your thoughts

30.11.2009 visi motobraucēji ir aicināti piedalīties oficiālā un saskaņotā piketā plkst. 13.00 pie Saeimas ēkas. Oficiālais piketa rīkotājs- Latvijas Motoklubu asociācija (MCA).

Piketa mērķis ir izrādīt nepiekrišanu plānotajai Transporta nodevai motocikliem- 50 Ls gadā, līdzšinējo 3,00 Ls vietā, par kuras apstiprināšanu lems 01.12.2009 plkst. 8.30 Saeimas sēdē, un kura stāsies spēkā no 01.01.2010.

Ir skaidrs, ka nodeva tiks palielināta jebkurā gadījumā, bet mums vajadzētu ar savu piketu izrādīt, ka tai ir jābūt samērīgai, nevis pēc principa „jāaizlāpa caurums budžetā”, vai arī „Mūsu platuma grādos motocikls ir ekskluzīvs transporta līdzeklis” (K. Gerhards).

Šajā sakarā no MCA puses ir iesniegts Saeimā sekojošs priekšlikums:
„Latvijas Motoklubu asociācija (turpmāk- MCA) piedāvā šādus grozījumus likumprojektā par „Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”, kas apstiprināts MK 2009. gada 24. novembrī.
Ja minimālā nodeva ir 24 lati, tad motociklam tā būtu aprēķināma ne vairāk, kā 12 lati gadā.
Ņemot vērā, ka neviena motocikla pašmasa nepārsniedz pusi no kompaktklases automobiļa pašmasas. MCA iesaka formulējumu, kas būtu taisnīgāks pret visiem nodokļu lietotājiem, piemērojot pusi no minimālās automobiļu ikgadējās nodevas.”

Uz piketu ierasties visiem motobraucējiem ekipējumā. Motociklu klātesamība ir katra paša ziņā, vienīgais, ka pastāv pamatota aizdomas, ka pie Saeimas nelaidīs nevienu transporta līdzekli.

Piketa laikā kārtību nodrošinās vīri no “Free Hawks” motokluba atpazīstami viņu vestēs, tā kā lūdzu pret šiem vīriem ar cieņu- ja aizrāda, tad ņemam vērā! Neaizmirsīsim, ka viņi ir MŪSU pusē 😉

Centīsimies neizraisīt agresiju un nekārtības!

Categorised in:

This post was written by admin

Leave a Reply