Orientēšanās

 

 

Pieteikšanās šeit:

https://events.sfrt.lv/event/137
 

Nolikums:

IZBRAUCAM RĪGU UN BALLĒJAM
FOTO ORIENTĒŠANĀS SPĒLES NOTEIKUMI
1.    PIETEIKŠANĀS SPĒLEI
1.1.    Pieteikšanās foto orientēšanās spēlei notiek līdz 2019. gada 21. septembrim.
1.2.    Pieteikumu var iesniegt elektroniski, reģistrējoties https://events.sfrt.lv/event/137 vai  21. septembrī pirms orientēšanās sākuma.

2.    NORISES LAIKS UN VIETA
•    15:00 Pulcēšanās un reģistrācija Biķeru iela 2, (vai kāda cita vieta, par ko laicīgi tiks izziņots). Tiek izsniegta galvenā lapa, ar komandas nosaukumu, un auto vai moto klase.
•    15:20 – 15:25 tiek izdalītas orientēšanās lapas, lai iepazītos ar vispārīgiem noteikumiem un orientēšanās gaitu. Kā arī dots laiks vienam komandas pārstāvim nosūtīt WhatsApp lietotnē savu atrašanās vietu un komandas nosaukumu.
•    15:30 tiek dots starts orientēšanās spēlei.
•    Laika limits orientēšanās spēlei ir 3 stundas kopš starta brīža.
•    21:00 apbalvošana

3.    DALĪBNIEKI
3.1.    Foto orientēšanās spēlē piedalās komandas no 2 līdz 4 dalībniekiem.
3.2.    Moto komandas dalībnieki var pārvietoties ar vienu vai vairākiem motocikliem.
3.3.    Auto komandas dalībnieki var pārvietoties tikai ar vienu automašīnu.
3.4.    Aizliegtas komandas kas sastāv gan no automašīnas, gan motocikla vienlaicīgi.
3.5.    Komandas dalībnieku vecumam nav ierobežojumu, bet komandā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai.
3.6.    Komandu uzdevumu veikšanai ir nepieciešams fotoaparāts, telefons ar foto kameru vai jebkāda cita ierīce, ar ko var vizuāli nofiksēt kontrolpunkta apmeklējumu. Internets telefonā. Kā arī WhatsApp lietotnē savas atrašanās vietas nosūtīšanai.
3.7.    Organizatoram ir tiesības noteikt maksimālo komandu skaitu, ja tas nepieciešams.

4.    DALĪBAS MAKSA
Netiek piemērota

5.    ORGANIZATORS
Biedrība “Streetfighters Latvija”

6.    NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM
6.1.     Orientēšanās maršrutu dalībnieki var veikt ar motocikliem vai automašīnām, kājām vai sabiedrisko transportu.
6.2.    Spēle notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un spēkā esošiem Ceļu satiksmes noteikumiem.
6.3.    Pārvietojoties pa Rīgu un ārpus Rīgas, jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi.
6.4.    Organizators neuzņemas atbildību par komandas, to dalībnieku CSN pārkāpumiem. Kā arī neuzņemas atbildību par fotoradaru fotosesijām un citiem likumpārkāpumiem.

7.    ORIENTĒŠANĀS SPĒLES GAITA
7.1.    Orientēšanās notiek Rīgā. Atsevišķi punkti ir ārpus Rīgas, ceļā uz orientēšanās galapunktu.
7.2.     Komandām tiek izsniegta orientēšanās lapa ar kontrolpunktiem. Katram kontrolpunktam ir noteikts punktu skaits, ko komanda iegūst to izpildot. Daži kontrolpunkti ir doti ar attēliem, citi tikai ar aprakstu. Viens kontrolpunkts ar uzdevumu.
7.3.    Dodot staru orientēšanās spēlei, komandas iepazīstas ar kontrolpunktiem.
7.4.    Pēc starta komanda dodas pilsētā ar nolūku atrast kontrolpunktu lapās aprakstītos objektus – kontrolpunktus. Aprakstītos kontrolpunktus komandas apmeklē brīvi izvēlētā secībā.
7.5.    Komanda apmeklē tos kontrolpunktus, kas doti Kontrolpunktu lapā un fotografējas pie katra kontrolpunkta tā, lai redzama  būtu vismaz puse no  komandas dalībniekiem neskaitot pašu fotogrāfu.
7.6.    Pie kontrolpunkta jāfotografējas tā, kā tas ir dots kontrolpunkta uzdevumā.  Objektam jābūt skaidri saprotamam. Kā arī Fotogrāfijā ir jābūt redzamiem vismaz pusei komandas dalībnieku neskaitot pašu fotogrāfu.
7.7.    Speciālajā kontrolpunktā ar uzdevumu, uzdevumu veic viens komandas biedrs. Par uzdevumu izpildi atzīmi liek kontrolpunktā esošais organizatoru pārstāvis.
7.8.    Kontrolpunktā ar uzdevumu komandas pārstāvji uzdevumu veic tādā secībā, kādā ir ieradušies kontrolpunktā.
7.9.    Aizliegts apzināti sekot citai komandai.
7.10.    Aizliegts dažādu komandu dalībniekiem pārvietoties ar vienu transporta līdzekli.
7.11.    Kad komanda ierodas gala punktā, visai komandai ir jāreģistrējas pie Spēļu organizatora pārstāvja. Rezultāta laiks tiek ieskaitīts, kad galapunktā nonāk visi komandas dalībnieki. Organizatora pārstāvis uz Kontrolpunktu lapas fiksē ierašanās laiku, kā arī pārbauda kontrolpunktu fotoattēlus.
7.12.    Ja komanda vēlās pārtraukt dalību spēlē, pirms visu kontrolpunktu atrašanas, par to paziņo spēļu organizatoram, kas nosauks galapunkta vietu, kurā ierasties. Šīs komandas rezultāts netiks vērtēts.
7.13.    Orientēšanās spēles laika limits 3h30m. komandas, kas ierodas vēlāk, kā 3.5h pēc orientēšanās spēles starta, rezultāts netiek skaitīts.

8.    KONTROLPUNKTU LAPAS
8.1.    Katrai komandai izsniedz kontrolpunktu lapas ar objektu – kontrolpunktu aprakstiem. Katra komanda atbild par savu kontrolpunktu lapu, tās nozaudēšanas gadījumā komanda tiek izslēgta no spēlēm.
8.2.    Ja komanda ir pazaudējusi kontrolpunktu lapu, par to paziņo organizatoram , telefoniski, WhatsApp, lai uzzinātu spēļu galapunktu. Komanda, kas pieteikusi lapas pazušanu tiek izslēgta no vērtēšanas.
8.3.    Orientēšanās spēles laikā kontrolpunktu lapām jāatrodas pie komandas.

9.    VĒRTĒŠANA
9.1.    Vērtēšana notiek auto klasei un motociklu klasei atsevišķi.
9.2.    Kopvērtējumā tiek ņemti vērā izpildītie kontrolpunkti, summējot savāktos punktus.
9.3.    Tiek ieskaitīti tie punkti par kontrolpunktiem, kas ir izpildīti tā, kā norādīts Kontrolpunktu lapā. Kontrolpunkta ar uzdevumu punkti tiek skaitīti vai noņemti, pēc tā, vai uzdevums kontrolpunktā ir izpildīts un organizatora pārstāvis ir veicis par to atzīmi.
9.4.    Vienādu punktu gadījumā starp komandām, tiek ņemts vērā galapunktā fiksētais beigu laiks, vai papilduzdevums, ko dos organizatoru pārstāvji.

10.    REZULTĀTU APKOPOŠANA
10.1.    Izpildītos uzdevumus pārbauda un komandu rezultātu apkopo organizatoru pārstāvji.
10.2.    Rezultāti tiek pārbaudīti, izmantojot kontrolpunktu lapas un nodotās fotogrāfijas.
10.3.    Tiek fiksēts komandas ierašanās laiks galapunktā.
10.4.    Pretenzijas par rezultātiem netiek pieņemtas.